среда, 24. март 2010.

GLASNICI SA NEBA

Pojam "indigo deca" se sve više koristi u svetu, a označava posebnu vrstu dece, koja su na ovaj svet došla sa ciljem,da pomognu duhovni rast čovečanstva i da nas nauče da živimo u većoj harmoniji i miru.Mnogi ih opisuju kao duhovna bića,koja su se u naše doba došla masovno uteloviti, kako bi ubrzali i potpomogli celokupni preobražaj čovečanstva prema višim nivoima svesti.

Vidovnjaci tvrde, da ih možemo prepoznati po specifičnoj boji njihove aure,koja je boje indiga ili ljubičasto - tamnoplava. Indigo boja simbolizuje čeonu čakru, ili takozvano treće oko, energetski centar,odgovoran za intuiciju i psihičke sposobnosti.Indigo deca su i dobila ovo ime zbog pretpostavke,da je kod njih ovaj centar potpuno otvoren.Nekada su ih zvali i “električno plavima”ili“kobaltnima”zbog različitih nijansi visoko-frekventnih zračenja njihovih aura. Indijanci su takođe repoznavali posebnu vrstu dece,te su ih nazivali Decom Sunca, drugi autori koriste naziv Milenijumska deca, Deca novog sna itd. U literaturi pronalazimo čitav niz različitih termina , ali ovde ćemo zadržati naziv indigo deca zbog njegove opšte prihvaćenosti i simbolizma.

Reč je o deci, koja već od najranijeg doba pokazuju izuzetnu mudrost i celovitost, često se sećaju svojih prošlih života, odlikuju se jakim moralnim shvatanjima, ljubavi prema životu i zajedništvu svih živih vrsta te imaju snažan osećaj ljubavi prema prirodi i planeti Zemlji . Često su u kontaktu sa duhovnim svetovima, većina njih vidi anđele i eterični svet, te razgovaraju sa životinjama i drvećem.

Indigo deca su najčešće ugodna, brižna i puna ljubavi i zaista žive u sadašnjem trenutku. Ti nas mališani teraju, da se usredsredimo na igru, smeh, ljubav i slobodu. Indigo deca žive u skladu sa najvišim Dobrom. Imaju izuzetno snažnu želju da pomognu i doprinose čovečanstvu i kao da su oduvek svesna neke svoje misije. Ona su mudraci našeg vremena i došla su ovamo isceljivati. Reč je o deci tešiteljima, zaštitnicima, rođenim vođama, otvorenoj i blagoj deci, koja smiruju ostalu. (prema Marc-Alain de Scamp, iz časopisa Reiki Usui, proleće 2001.)

Neki autori toj pojavi pristupaju sa strogim kritičkim i naučnim pogledom. Jedan od najčešćih prigovora je svakako,da to nije nova pojava i da je oduvek bilo čudesne i neobične dece. Setimo se samo Budhe Gautame ili sv. Tereze iz Lisieuxa. Prvo je indigo dete nedvosmisleno bio Krišna, koji se rodio u Brindavanu u Indiji 2000. godina pre Hrista. Celo mu je telo bilo u toj plavoj boji indiga, a tako su ga prikazivali i svi kasniji umetnici. Dobre, blage i samilosne dece ima svuda i u svim naraštajima. (prema Marc-Alainu de Scampu)

Sa druge strane, neka pojava postaje glavna tema, kada je njena učestalost toliko velika da se više ne može izbeći. Oduvek,gotovo svaki roditelj svoje dete smatra posebnim i neobično mudrim, međutim čini se,da se u poslednjih nekoliko godina događa nešto zaista posebno. Sve više stručnjaka koji rade sa decom: psihologa, socijalnih pedagoga, učitelja, socijalnih radnika, dečjih psihijatara – primećuje,kako su danas deca znatno drugačija nego ranije.

Izgleda da stare vaspitne metode, disciplinovanje ili kažnjavanje, na ovoj deci jednostavno ne funkcionišu. To su deca koja zahtevaju poštovanje i pravednost, deca koja traže realna objašnjenja, a ne nekadašnje “priče za malu decu” ili objašnjenja tipa “to je tako jer ja kažem da je tako!”. Takva vrsta autoriteta za njih ne postoji. To znači i da su pred njihovim vaspitačima postavljeni i sve veći zahtevi što nažalost najčešće rezultira, svrstavanjem ove posebne vrste dece u kategoriju problematične dece ili dece sa poremećajima u ponašanju.. Premda nam je to možda teško priznati, danas se odraslima sve češće događa,da im deca održe lekciju, te da nas iznenade svojom mudrošću i dubinom uvida. Zato nije ni čudo što se o toj temi toliko priča!

Pitamo se,ko je tu koga došao učiti i pripremati za život?

уторак, 23. март 2010.

NA PUTU OTKRIVANJA JEDINSTVENIH BIĆA

Razgovor sa Lidijom Carević,
Predsednik Udruženja Indigo kristalni most-DubrovnikLidija Carević je logoped, u svojoj desetogodišnjoj praksi,susretala se različitim poremećajima govora i komunikacije,kod dece,sa kojima je radila u skladu sa znanjem,stečenim na postdiplomskim studijama.Pre četiri godine,iskustvo u radu sa jednim dečakom,sa dijagnozom autizma i mentalne retardacijekoji nije govorio,odnosno početak komunikacije sa njim, pisanim putem, počelo je otkrivati potpuno drugačiju sliku. Nakon toga je došlo drugo, treće, četvrto pa peto dete. Sva su deca sa lakoćom usvajala komunikaciju,pisanim putem bez prethodnog podučavanja, bilo govornim ili pisanom jezikom - oni su to naprosto znali.

S obzirom da se niko od kolega nije susreo sa takvim fenomenom, a broj dece je rastao, počela sam da naslućujem,da je mala verovatnost, da je to samo puka slučajnost. Tada sam shvatila,da su znanje i stavovi,koje legitimna nauka i struka nude u kontradikciji sa onim, šta se krije ispod maski dijagnoza, dece sa poremećajima komunikacije u najširem smislu.Kako struka nije imala odgovore,moje traganje me je dovelo do defektologa prof. Buljan Herceg,Njeno sopstveno životno i profesionalno iskustvo,kao i znanje, bili su odgovor koji sam čekala. Postojanje indigo i kristalne dece,tek tada, kroz njeno i moje autentično iskustvo sa decom, koja su progovarala o nekim drugačijim stvarnostima,za mene više nije bilo zagonetka.

Objasnite nam na primeru.

Na primer, ono što svaki laik o autizmu zna, je potpuni ili delimični nedostatak društvene interakcije i komunikacije, a deca sa dijagnozom autizma su onaj najdrastičniji primer indigo i kristalne dece.Ukoliko dete ne govori, često ga prati i dijagnoza mentalne retardacije. Današnja struka podrazumeva, da ako nema nekih motoričkih prepreka,da dete ne progovori, samim tim,ono ne razume i ne usvaja jezik. Za dete,koje ima poteškoća sa prostornom orijentacijom, koje nema doživljaj svog tela i prostora i koje slabo reaguje ili ne reaguje na ljude, zaključuje se,da je u svom svetu i da ne zna ništa. To apsolutno nije tačno. Kad sam stupila u komunikaciju sa prvih nekoliko dece, videla sam, da oni ne samo vladaju jezikom, nego da u potpunosti razumeju, sve što se oko njih događa, te da suprotno utvrđenom mišljenju, imaju vrhunski razvijenu emocionalnu inteligenciju.


Crtež dečaka - Ovako on vidi svojih 12 prijatelja.

Zašto onda ne govore?

Neki od njih ne govore zbog svjesnog izbora,da ne govore.Oni u potpunosti vladaju jezikom i najverovatnije nije problem same govorne ekspresije, ali evo kako su sami, pismeno odgovorili na to pitanje:

-Ne govorim jer ako progovorim zaboraviću odakle sam došao. -
-Ne govorim jer ću izgubiti sposobnost intuitivne telepatske komunikacije.-
-Bude mi nekad teško,jer moram tiho govoriti, da me niko ne čuje i ne sazna, da mogu pričati, a neću, jer znam,da bi tako zaboravio odakle sam došao.-


Oni mogu telepatski komunicirati?

Indigo i kristalne generacije su neki novi naraštaji dece,nisu to samo autistic, tu ima dece sa drugim dijagnozama i onih koji nemaju nikakvih dijagnoza. Taj fenomen možemo i moramo shvatiti kao ljudsku evoluciju. Kod dece sa kojom sam radila, primetila sam, da puno znaju o različitim stvarima. Pamtim jednu rečenicu, jedanaestogodišnjeg dečaka. U jednom trenutku,kad mu je već malo,dosta mog upornog insistiranja,na nekim naučnim postavkama,koje sam imala potrebu proveriti.rekao je «Komično,elokventno govorite, o stvarima, o kojima ništa ne znate !» , naravno, govorila sam mu o komunikaciji. Kad jednom prihvatite da ispred sebe imate takvo jedinstveno biće i utišate se i samo posmatrate, tada omogućavate istinsku komunikaciju sa njima.Događa se,da nešto pomislite i on vam klimne,potvrđujući tu misao. Kad omogućimo taj osećajni nivo,koji nije naučna fantastika, nego nešto, što je svuda oko nas, onda se čarobne stvari počnu događati. Iskustvo sa njima, pokazalo je, da oni imaju pristup univerzalnom znanju, koji je nama ograničen.

Ako imaju univerzalno znanje i mogućnost telepatske komunikacije, zašto im treba pomoć logopeda?

Ono što sam od početka rada naslućivala, kao moj najuži fokus bavljenja,bila je upravo komunikacija u najširem smislu,samo tada nisam naslućivala, dokle će me to dovesti.

Moj pristup i rad su se u proteklih godinu i po dana potpuno promenili i može se slobodno reći, da se u najvećem broju slučajeva,više ne može uporediti sa klasičnim logopedskim radom.Ušla sam u područje,koje i sama istražujem, te slobodno mogu reći da puštam njih same da me vode.

Njima treba naša pomoć, ali ono što moramo shvatiti je, da je naš i njihov odnos uzajaman - drugačije rečeno : moramo im pomoći, da oni pomognu nama.

Imate li dokaze koji potkrepljuju vaše tvrdnje?

Ne raspolažem naučnim dokazima, samo sopstvenim iskustvom u radu sa tom decom, no proširimo li sopstvenu perspektivu, lako ćemo uvideti, da je dovoljno samo malo integrisati,već postojeće naučne činjenice iz kvantne fizike, biologije, molekularne biologije, neurologije ili medicine, te se prisetiti, da nemamo problem sa prihvatanjem, da se evolucija „događala". Nije nam problem, naprotiv, rado ćemo istaći, da smo napredniji, čak i u odnosu na naše bake i dedove. Imamo problem samo prihvatiti, da se evolucija događa pred našim očima, i da su sva dostignuća, dosada bila omogućena,upravo razvojem svesti. Ta promena je sada samo ubrzana i pojačana. Deca koja se rađaju sada, naprosto traže od nas,da to prihvatimo bez straha.

Bojite li se, da će vas, nakon izlaska u javnost, sa ovim novim i neuobičajenim pristupom kolege, ali i poznanici ismejavati?

Ne,ne bojim se,zato što smatram, da imam potpuni kredibilitet da govorim,ovo što govorim. Pre ovih iskustava, ja sam došla do pred sam kraj doktorskih studija « Jezična komunikacija i kognitivna neurologija», te specijalističkog studija Rane intervencije, koji nisam sigurna, da ću ikada dovršiti, ukoliko ne budem imala mogućnost, istraživati upravo ovaj fenomen, ako ga uopšte mogu tako nazvati. Sve ostalo bi bilo puko gubljenje vremena. Upravo zato, nemam problem svo to znanje objaviti i nemam nikakav problem priznati, da su predamnom izuzetna deca.

dubrovniknet team/K.F.
Izvornik :http://www.dubrovniknet.hr/novost.php?id=7994

понедељак, 22. март 2010.

BRIGA O DECI NOVOG MILENIJUMA!

Najdraži moji! Dolazim Vam ispunjen radošću. Dugo sam čekao ovu priliku, da vam pričam o onome, što je vrlo blisko mom srcu.Napokon je došao božanski trenutak i sada slobodno mogu pričati o deci,o predivnoj, predivnoj deci, koja blagosiljaju ovaj svet svojim prisustvom.

Dopustite mi da vas podsetim, da ništa na ovoj planeti nije statično i u ovom trenutku sva kraljevstva počinju proces transformacije. Same ćelije, atomi i molekuli, koje čine razne oblike života su u procesu transformacije, mutacije. Postaju atomi svetla i vibriraju na višoj frekvenciji od one na koju ste navikli. Ono što je nekad bio veoma dugotrajan i spor proces evolucije, danas se dešava velikom brzinom i pritom utiče na sve na ovoj planeti, uključujući i vas.
Odrasli, teške vibracije materije, na kojima ste vi odrasli, ustupaju mesto višim, svetlijim, sofisticiranijim nivoima . Ove vibracije su imale veliki uticaj na decu, koja su se počela inkarnirati 1990-ih godina i ja želim dati svoj komentar o toj deci. Ova deca, donose poseban dar svetu – posebni nivo ljubavi i uspomena, koje ne možete niti zamisliti.

Ona su sledeći talas učitelja na Zemlji. Ona su vrlo napredna bića svetlosti, koja su došla u radosnu službu Zemlji. Oni su vaša budućnost. Oni će vas voditi u predivni novi svet, koji vas željno očekuje. Dopustite im da vam pomognu. Ne prisiljavajte ih, da se uklope u vaše kalupe, jer ona ne pripadaju tamo. Oni dolaze sa novim otiskom šifriranim u čovečanstvu od prapočetaka. Ova deca nikad dosad nisu bila inkarnirana na zemlji. U stvari, nikad nisu bila inkarnirana nigde. Ovo je sasvim novo iskustvo za njih. Dolaze iz šeste dimenzije i nose sa sobom ogromno duhovno znanje.
U ova vremena, više nego ikad pre, bilo bi pametno, da vi koji ste roditelji i vi koji ćete tek to postati , da se setite, da vaša deca nisu vi. Na višim nivoima vašeg postojanja ste postigli dogovor, sa ovom decom, da ćete im dopustiti iskustvo Zemlje kroz vas. Želim ponoviti: oni dolaze kroz vas ali nisu vi.Svako od njih je poseban i dolazi sa svojim karakteristikama, sa svojim posebnostima i talentima. Ne očekujte, da će oni živeti vaše snove.

Mnoga od ove dece, koja se rađaju sada i koja se tek trebaju roditi će zbunjivati starije, jer oni dolaze sa definisanom misijom. Iako će zadržati za sebe mnoga svoja znanja, ipak će biti prikrivena.

Vaš zadatak je da ih bezuslovno volite, da ih podržavate i da ih ohrabrite u njihovim istraživanjima , tako da otkriju svoj smisao, svoju misiju. Budite im adekvatan uzor.Ova bića trebaju više od hleba za život.

Deca više energije

Mnoga od ove dece će biti vrlo energična i vrlo uzbudljiva, jer nose drugačije neurološke veze u svojim telima. Zahtevaće mnogo ljubavi i razumevanja od svoje porodice i zajednice. Ova deca mogu biti odbačena od društva, jer su na neki način glasnici dolaska 6 vrste, Indigo vrste na vašu planetu. Oni su prethodnici bića veće dimenzije, koji tek trebaju doći.Ova deca će se u ranom uzrastu zalagati za duhovne istine i pokazati razumevanje za ovaj svet. Mnoga od njih će osećati potrebu za povlačenjem od sveta i društva u samoću , da bi bila sama sa svojim mislima. Oni će trebati određeno vreme samo za sebe. Na taj način će se "obnavljati". Ukoliko ne dobiju, to njima tako dragoceno vreme, svojim ponašanjem će vas prisliti i daćete im "time-out", mali predah.

Ponašanje u porodici

Kao roditelji, dobro ćete učiniti, ako proučite metafizičke studije. Vrlo je poželjno inicirati porodicu u meditaciju sa mekom i laganom muzikom u pozadini tokom koje, svaki član porodice može učestvovati u duhovnoj zajednici.Čak i mala deca mogu naučiti, kako da se centriraju.Jednostavna molitva i sjaj sveća, može uneti svetu atmosferu u porodicu .Budite kreativni i smislite ritual, u kom će svaki član učestvovati na neki način. Takođe, deca su svesna prisutnosti anđela.Ohrabrite ih da neguju svoje veze sa anđelima.Dozvolite anđeoskom kraljevstvu, da učestvuje u ovim čudesnim vremenima na Zemlji. Njihov je izbor da služe čovečanstvu- deci i odraslima.

Iskustvo snova

Poslušajte svoju decu, kad požele sa vama da dele svoje snove.Uprkos raširenom mišljenju, snovi su vrlo važni.Ovo su vremena, kad duša može komunicirati direktno sa ličnošću, bez mešanja ega.Mnoge informacije o prirodi i zemlji su prenesene na taj način i one utiču na preživljavanje inkarniranih duša.U snovima su mnoge lekcije naučene i dati su ključevi, koji pomažu otkrivanju mnogih tajni i rešenju mnogih problema.U snenom stanju budući događaji se ponavljaju, dajući nam priliku da iskušamo mnoge uloge u sigurnom okruženju.
S vremena na vreme, možete dobiti informaciju od svog deteta koja kaže : "ja sam već bio tu, već sam radio to".Mi to poznajemo kao "deja vu" fenomen u kom sećanje na iskustvo, koje smo prošli na nekom drugom nivou izlazi u svest i ponekad se čak igra sa nama. Iako je ovo vrlo česta pojava, može biti vrlo iznenađujuća ,kad neko prolazi kroz iskustvo menjanja psihičkih nivoa. Snovi donose poruku duše, a poruke se očitavaju kroz simbole.Zato je dobro, da čak i mala deca nauče jezik simbola, tako će lakše voditi sebe kroz svet snova.

Priroda

Ohrabrite svoju decu, da vole i poštuju prirodu, da osete zemlju, da posmatraju biljke i životinje, kako prolaze kroz cikluse prirode. Naučite ih da vole i poštuju svoje ljubimce.Ako je moguće, vodite ih u planine i preko velikih planinskih lanaca. Dopustite im da vide veličinu planete.Pitajte ih šta osećaju i vide, možda čak i čuju, jer oni neće videti, čuti i osetiti isto što i vi. Slušajte ih. Mudri su. Oni znaju da osećajni organi imaju više namena.Npr. oni mogu dotaknuti neki obojeni predmet, ne samo osetiti već i čuti zvuk boje .Dopustite im da vas nauče, tako da možete deliti njihovo oduševljenje.
Možda ćete i vi probuditi svoja čula.

Pojave

Morate znati da mešanjem donjeg astralnog stepena sa fizičkim stepenom, vaša deca mogu ugledati figure, oblike i druge pojave prolazeći kroz njihova energetska polja.Verovatnije je, da će deca, pre videti pojave nego njihovi roditelji, zato što oni imaju jako malo unapred stvorenih pojmova o tome, šta im je ili nije dopušteno videti.
Ove vizije postoje i mogu biti zbunjujuće ili zastrašujuće. Za one, koji vide ove pojave, to je znak pronicljivosti i mudro je da roditelji, koji ne vide ove pojave, polako otpuste ova iskustva.Ohrabrite decu, da pričaju o svojim iskustvima i podržavajte ih u njihovim osećajima, smejte se sa njima ili žalite sa njima, ali u svakom slučaju dopustite deci, da se izraze u vezi sa ovim viđenjima. Radite sa svojom decom, da predaju ove entitete u ruke anđela, a anđeli će ih odvesti na mesta kojima pripadaju.

Izvori zajednice

Kao roditelja, sigurno će vas vaša deca zbuniti svojim ponašanjem.Nemojte žuriti sa donošenjem odluka, jer vaša deca nisu luda. Njima ne treba psihijatar, koji će ih napuniti hemijskim mešavinama. Ako ste obeshrabreni i ne znate, kome da se obratite, da vam pomogne,potražite pomoć onih koji razumeju metafizičko i duhovno, i razumeju transmutaciju energije. Učitelje, koji vam mogu pomoći ,možete naći širom ove planete. Oni su se godinama pripremali, da bi mogli pomoći danas, u vreme velikih promena.
Njihov izbor je pomoći, zato ne bojte se i potražite ih. Najdraži moji, vrlo sam radostan, što vam prenosim ovu poruku i kažem vam,..dajte svojoj deci krajnju pažnju.
Naučiće vas mnogim znanjima, i blagoslovljeni ste njihovim prisustvom.
Dajte im svoju bezuslovnu ljubav.Blagoslovite ih.. Čuvajte ih jer oni su vaši učitelji.. Oni dolaze sa velikom ljubavlju, oni dolaze sa mirom, harmonijom,tolerancijom i radošću u svojim srcima.Da, dragi moji,..slušajte dobro jer oni nose znanje i mudrost za vas.
Sada se povlačim i prepuštam deci da pričaju o sebi.
Hvala Vam što ste me saslušali!

Adonai Sananda
Izvor: By Sananda and the Childre trough Carolyn Holtgrewe

четвртак, 18. март 2010.

TALASI NOVE DECE

tor Qala


Blagoslovi od Jednog Srca

Sada sa vama delimo ljubav iz srca Božanstvene Majke, dok vam dajemo ovu bezuslovnu ljubav kroz vas i oko vas. Prodiremo u vaše okruženje i delimo ovu ljubav kroz energiju u vama i oko vas. Koračamo napred, da bi vas podržali u vašem putovanju. Mi smo Anđeli i Arhanđeli. Mi smo krilati izaslanici koji su odabrali spajanje sa Jednim Srcem, kako bi pomogli drugima na njihovom povratku kući otvorenim srcem. Mi se brinemo za Zemlje i onu vašu dečju prirodu, koja je u vama I koja zove se duša.

Sada vam donosimo eliksire i tražimo da ih primite kroz dah. Dišite duboko sa nama i dopustite svima da se opuste i da vas negujemo, dozvolite svojoj duši da se opusti u vama. Dok primate ove eliksire, nudimo vam razumevanje, koje bi vam moglo pomoći da primate kroz najveću dobrobit za vaše biće. Nudimo vam ovo u formi objašnjenja i veze sa Arhanđelskim zracima.

To su zraci koje donose rođenje nove dece na Zemlju i dolaze u raznim bojama. Mi smo tu, da vam pomognemo da razumete i primite ove zrake, jer ovi zraci sadrže isceljujuću i konfiguracionu energiju za sve duše na zemlji. Nudimo vam sledećih jedanaest zraka, da vam pomognu i kako ih budete čitali jednu po jednu, one će početi da teku kroz vas. Voljeni, znajte da svaki od ovih zraka, nosi u sebi celu porodicu duša – veliku podlogu za novu decu.

Prvi zrak, koji vam želimo opisati je Beli Arhanđelski Zrak, koja rađa Kristalnu Decu. Ovaj tok počinje teći kroz vas, čisteći vas i otvarajući vas prema beloj svetlosti Božjeg duha, koji živi u vama. Dišite dok primate ovaj zrak, kao podsticaj da se dublje otvorite vašoj Božanskoj Prisutnosti. Dišite dok je Anđeli i Arhanđeli pretaču, kroz vaše biće i usredsredite se na duboko disanje. Dok se punite sa njim, pošaljite ga svôj Kristalnoj deci,koja su već na Zemlji i onoj koja tek stižu. Kristalna deca dolaze na Zemlju, da povežu sva bića ,direktno sa Božanskim duhom i da pročiste, preporode, obnove i regenerišu Zemlju.
Ona dolaze iz dalekih prostranstava, iza zvezda, koje vidite na nebu iznad vas. Ona dolaze iz prostranstva geometrije i upravo je geometrija ta,koja predstavlja vrata koja im omogućavaju, da sami sebe upoznaju. Svako od ove Kristalne dece ima moć da prekonfiguriše sve prema Svetoj geometriji, odnosno božanskom uzorku. Ona mogu ponekad biti emocionalno neuravnotežena, ako njihova okolina ne može držati vibraciju svetog prostora oko njih. Njima je stvarno potreban sveti proctor, da bi mogli boraviti na Zemlji.
Oni su telepate i komuniciraju kroz unutrašnje sfere misli i kroz telo, bez svetog prostora oni imaju tendenciju da poprime emocije i misli svih bića oko sebe. Zbog toga njihova duša, često više ne želi biti na Zemlji. Beli Arhanđeoski Zrak je taj koji im pomaže, a i vama, da zadržite vezu sa svojom unutrašnjom BožanskomPrisutnošću. Dišite duboko,primite ga ,ispunite se i onda je pošaljite svôj Kristalnoj deci na Zemlji i onoj koja tek stižu. Ovo će stvoriti vezu između vas i njih a njima će isto tako, značajno pomoći, da postanu svesni svoje misije na Zemlji.

Drugi zrak, koji vam želimo opisati je Arhanđelski Zrak Akvamarin boje, koji donosi Delfinsku decu. Ovaj zrak podstiče sva bića, da stvaraju atmosferu i grupnu svesnost najvećeg potencijala za sva bića. Ovaj zrak podstiče sva bića, da se povežu sa svojom duhovnom porodicom i usmere energiju na grupne projekte i stvaranja. Ovaj zrak takođe podstiče viši um i telepatiju da se probudi unutar bića. Dišite i dok primate ovaj zrak, otvarate se prema svojoj duhovnoj porodici i grupnoj kreaciji na jedan sveti način. Dišite, dok ga Anđeli i Arhanđeli prelivaju kroz vaše biće i usredsredite se na svoj dah, da vas skroz ispuni. Dok se tako ispunjavate ovim zrakom, pošaljite ga svôj Delfinskoj deci na Zemlji i onoj koja dolaze. Ova deca nose energiju nove organizacije kroz igru, zabavu i grupnu povezanost. Oni imaju sposobnost da pomognu svima, da osnuju nove oblike organizacije i upravljanja energijama, koje sadrže svetlost, radost i koje teku jednostavno i graciozno. Oni ne ulažu svoju energiju u ništa što ne teče jednostavno i graciozno, jer im to nije u prirodi.
Ako se nađu u nekoj okolini, u kojoj ih uče, da se moraju boriti, ova deca će se pobuniti i često će naći neko drugo mesto, daleko od nasilnih energija. Nasilje im nije u prirodi, ni borba u bilo kom obliku. Ovoj deci je potrebna okolina bez borbe i nasilja, a ako je nešto od toga prisutno, oni će se izolovati od svih ostalih. Ovaj zrak im daje podršku i pomaže da poboljšaju vezu sa svojim prirodnim tokom energije, i podsticaće sve ostale duše, da se više usklade sa gracioznošću i jednostavnošću u životu. Oni imaju dar potpune predaje za celo čovečanstvo.

Treći zrak, koji vam želimo opisati je Arhanđelski Zrak Duginih boja, koji donosi Duginu decu. Arhanđeoski Zrak Duginih boja podstiče sva bića na Zemlji, čija je svesnost otvorena prema božanstvenoj moći Božje Prisutnosti ili božanskom biću na Zemlji. Dišite i dok primate ovaj zrak, on vas podstiče, da se otvorite prema vašoj moći i božanstvenosti. Svako od ove dece ima prekrasan dar, koji im omogućava, da prihvate sva bića kao jedno i da vide sva bića kroz Božje oči. Njihova uloga je da pomognu drugima, da vide sebe kao uzvišenu manifestaciju Svega Što Postoji i da vide sebe kroz Božje oči.
Dok primate ovo, pomozite svojoj duši da vidi sebe, kao uzvišenu i primi ovaj božanski eliksir. Dišite i ispunite se tim, dok se ne počne prelivati a onda je pošaljite svoj Duginoj deci na Zemlji i onoj koja tek dolazi. To će im pomoći da osete podršku onih na Zemlji. Ova deca se još nisu nikada inkarnirala u ljudskom telu i potrebna im je velika pomoć,da nauče kako boraviti u fizičkom telu. Važno je da se prepoznaju i da im se pruži podrška, jer bez fizičke podrške u svom životu, isključiće se od svojih darova,onoga što stvarno jesu i prestaće gledati kroz Božje oči.
U ovom slučaju, najčešće počinju gledati kroz oči svojih roditelja ili osobe koja im je najbliža i izgube u potpunosti vezu sa svojom pravom prirodom. Ovaj zrak ima moć da to ispravi i upravo je onaj eliksir koji im treba.

Četvrti zrak, o kome vam želimo govoriti je Arhanđelski Zrak Breskvine boje, koja donosi Alkyonsku decu. (Alkyon – najsjajnija zvezda u galaksiji Pleiade nap.a.) Ovaj zrak pomaže svim bićima, da upoznaju Božansku istinu koja je u njima i da se usklade sa svojom Božanskom Prisutnošću. Alkyonska deca dolaze kroz Alkyonski portal Pleiađana i kroz ovaj zrak se rađaju na Zemlji. Dišite i dok primate ovaj zrak, on vam na sveti način pomaže, da se otvorite prema uzvišenoj istini.
Dišite i dok je Anđeli i Arhanđeli prelivaju kroz vaše biće, usredsredite se na svoj dah, dok se u potpunosti ne ispunite. A onda ga pošaljite svoj Alkyonskoj deci na Zemlji i onoj koja dolazi. Ova deca su uzvišeni čuvari podataka, koji imaju predivnu sposobnost da znaju istinu o drugima, na duševnom nivou i da znaju, koji je najveći potencijal nekog bića. Ona često nose u sebi veliku mudrost i odraslima mogu dati jednostavne odgovore, u smislu poznavanja Božanske istine, o tom biću ili nekom delu njegovog života. Ovaj zrak takođe pomaže ovoj deci, da vide svoju istinu, jer ako im njihova okolina ne pruža podršku i ne prepozna njihov dar, oni će se često povući u sebe i tada će osećati neverovatnu usamljenost.
Ovaj zrak snažno ispravlja sve ovo i usmerava ove duše na pravi put. Ovoj deci je potrebna okolina ,u kojoj su svi oko njih iskreni i govore istinu, jer ako to nije slučaj, ona će se povući u sebe.

Peti zrak, o kom vam želimo pričati je Zlatni Arhanđelski Zrak, koja donosi Zlatnu decu. Ovaj zrak aktivira Hristovu svest u svima. Ova deca dolaze iz prostranstava iza svih sunâca, uključujući i Veliko Središnje Sunce, rađaju se na Zemlji kroz sva sunca. Ova deca su nosioci Hristove svesti i imaju prirodnu sposobnost, da ispoljavaju Hristovu svest i sadrže tri Hristove osobine; bezuslovnu ljubav, oproštaj i preobraženje. Ovaj zrak donosi ove osobine i aktivira Hristovu svest u svim bićima.
Dok dišete, primetićete tok ovog eliksira i zrak koji dopušta Hristovoj svesti u vama, da se još dublje otvori. Dok činite ovo, ispunite se, kroz svaku čakru vašeg tela i pošaljite ovaj eliksir svôj Zlatnoj deci na Zemlji i onoj koja tek dolaze. Oni često imaju problema, kad im njihova sredina ne dopušta da budu ono što jesu. Kad su ova deca u okolini, koja sadrži stare energije, kao nabacani nameštaj, stare stvari (vezane za stare uspomene) ili bićima u kući, koja ne mogu nastaviti dalje… oni imaju potrebu da prerasporede okolinu i često će nešto i razbiti ako treba, samo da se promena dogodi.
U suprotnom, oni će se zatvoriti u svoj svet i udaljiće se od svojih roditelja. Ovaj zrak može pomoći u njihovom osvešćivanju, ako dolazi kroz kuću može doneti novu, svežu energiju. Vrlo je važno za ovu decu, da nemaju oko sebe nabacane stvari, kao što je važno i za odrasle oko njih koji podržavaju Hristovu svest, da ni oni nemaju nabacanih stvari oko sebe.

Šesti zrak, koji želimo podeliti sa vama je Srebrni Arhanđelski zrak, koji donosi Mesečevu decu. Ovaj zrak podstiče sva bića, da se otvore prema božanskom putovanju kroz nepoznato. Dok dišete, donosimo vam ovaj zrak u zlatnom snopu punom srebrne esencije i počinjemo vas ispunjavati sa njim. Dišite sa nama, primite ovo i dozvolite da se prelije kroz vas, okrenite se tako, svemu nepoznatom, otvorenog srca. Dišite i ispunite se a zatim, pošaljite to svôj Mesečevoj deci na Zemlji i onoj koja dolaze. Ona koja su na Zemlji i ona koja se vraćaju na Zemlju, dolaze kako bi podsticalii svâ bića, da se otvore prema nepoznatoj i božanstvenoj misteriji života.
Ova deca imaju veliku veru i prenose svoju energiju lako i bez plana, kroz svoj um. Njih snažno vodi jedna aktivna inteligencija, koja postaje deo njihovog intuitivnog uma. Oni su često vrlo kreativni ,bez kreativnog toka u svom životu ili kreativne okoline, nemaju u šta usmeriti svoju energiju i onda postaju strašno frustrirani i ponekad ljuti zbog nevažnih stvari u životu.
Za njih je vrlo važno, da imaju kreativnu okolinu, koja im omogućava da rade bez plana, da jednostavno slede slobodan tok stvaranja. Ukoliko to nije slučaj, ove duše često imaju previše unutrašnje vatre a nemaju je kuda usmeriti, pa jednostavno „eksplodiraju“ emocionalno i mentalno, umesto da se kreativno izraze. Srebrni Arhanđeoski zrak im omogućava lakši dolazak na svet i uzemljuje ih kroz stvaralačku okolinu.

Sedmi zrak, koji želimo podeliti sa vama je Dijamantni Arhanđelski Zrak, koja donosi Dijamantnu decu. Ovaj zrak pomaže svim bićima, da se otvore prema Jednom Srcu, kroz jasnu vezu sa energijom Božanstvenog Oca. Ovaj zrak pomaže svim dušama, da se otvore prema božanstvenoj muškosti i svim muškarcima. Ova deca su ovde zbog muškaraca, da podstiču sve duše, da prigrle muškarce na Zemlji i mušku energiju u svima. Svako od njih ima u sebi istinsku muškost a njihova uzvišena muškost je već, na više nivoa, povezana sa njihovom Božanstvenošću.
Ova uzvišena deca unose zaigranost u mušku energiju i donose novu mušku energiju na Zemlju – energiju jasnoće, organizacije i zaigranosti. Dišite i dok primate ovaj božanstveni eliksir, njegov snop se pretače kroz vas i podstiče vašu vlastitu mušku energiju, da se uskladi sa Božanstvenošću u vama. Dok dišete, i ispunjavate sebe, podmlađujete svoju mušku energiju. Mnoga bića dolaze, da vam daju podršku dok šaljete ovaj eliksir ,svôj Dijamantnoj deci na Zemlji i onoj koja tek dolaze rođenjem.
Dok ga primaju, osećaju se podržanim, da budu ono što jesu na Zemlji. Ovoj deci treba okolina, koja će im omogućiti da ispoljavaju energiju Božanstvenoga Oca i roditelje koji će ih podržavati, da neguju ovu unutrašnju mudrost.

Osmi zrak, o kom vam želimo ispričati je Smaragdni Arhanđelski Zrak, koji donosi Smaragdnu decu. Ovaj zrak podstiče sve duše, da prigrle i da se otvore prema energiji Božanstvene Majke. Ovaj zrak pomaže pri stvaranju nečije nebeske ličnosti i pri uzemljenju u zemaljsko telo. Ovaj zrak podstiče otvorenost prema novom rađanju i prema završetku starih ciklusa u životu. Dišite i dok primate ovo, Arhanđeli i Anđeli vas ispunjavaju ovim eliksirom.
Dišite i dopustite da proteče kroz vas, da vam alhemijsko poravnanje pomogne da završite stare cikluse i otvorite se prema novima. Smaragdna deca, takođe, pomažu vama i svim ostalim bićima na Zemlji, da uđu u nove cikluse i završe sa starima. Oni u sebi drže prirodnu ljubav, koja podstiče druge, da budu ono što jesu i da prepoznaju cikluse u životu. Oni su stari mudri čuvari znanja životnih ciklusa i ako ih njihova okolina ne podržava, da se menjaju sa sezonama i kroz svoje starosne cikluse, oni se mogu pomaći iz svog ciklusa. Njima je važno da borave u okolini, koja se menja sa godinama i godišnjim dobima, jer u suprotnom imaju tendenciju da malo polude.
To izgleda poput tornado, koji projuri kroz njihovo biće, oni izgube sposobnost komunikacije i rade pomalo lude stvari, koje nemaju smisla. To je deo u njima, koji pokušava da izbalansira energije i ponovo pokrene cikluse. Pošaljite svoju ljubav i ovaj zrak njima, bez obzira gde se nalazili na svetu i prema onim portalima, koji ih donose na Zemlju.

Deveti zrak, koji želimo podeliti sa vama je Biserni Arhanđelski Zrak, koji donosi Bisernu decu. Ovaj zrak donosi mekoću, nevinost i čisto srce koje otvara bića. Ovaj zrak je prepun Arhanđeoskih šapata i mekih negujućih dodira. Ovaj zrak pomaže svim bićima, koja su ultra-osetljiva da se osećaju negovanima. Dišite i dok ga primate kroz svoje biće dozvolite sebi, da protiče kroz vas i da neguje najosetljivije delove vašeg bića. Dok se ispunjavate ovim zrakom, dozvolite mu da se proširi prema spolja i pošaljite ga svôj Bisernoj deci na Zemlji i onoj koja dolaze. Ova deca su ultra-osetljiva i na njih, psihičko stanje Zemlje, ostavlja duboki trag.
Njihova uloga je da donesu ljubav i sigurnost na psihički nivo Zemlje. Oni su telepate i imaju nadprirodne sposobnosti i povezani su sa svima na Zemlji. Njihova okolina mora biti vrlo sigurna, jer bez te sigurnosti ,osećaju se odvojenima od ljubavi, a kad se to dogodi ,čuju sve misli svih bića na Zemlji. To im onemogućava, da se fokusiraju i budu mirni i tako se kod njih stvara hiperaktivnost. Ako nisu na sigurnom mestu, oni će često napustiti svoje telo do neke određene mere, jer im je previše teško biti potpuno u svom telu. Ovaj zrak im pomaže da se vrate u telo i da pročiste misli i da otvore ponovo svoje srce.
Do toga, može doći samo ako su u sigurnoj okolini u kojoj je sigurnost prioritet. Ova deca često pomažu dušama, koje imaju poteškoće na psihičkom nivou Zemlje, preuzimaju ulogu neke vrste vodiča. Ovaj zrak im pomaže, da budu ono što jesu i u svakom trenutku ga mogu prizvati da im pomogne.

Deseti zrak, koji želimo podeliti sa vama je Ružičasti Arhanđelski Zrak, koji donosi Ružičastu decu. Ovaj zrak pomaže svim bićima ,da iskuse ljubav prema sebi, kao i bezuslovnu ljubav prema drugima i stvara ljusku od ljubavi oko duše. Ukoliko se ova ljuska razbije, na bilo koji način, bilo kroz iskustvo porođaja ili traume u detinjstvu, radeći sa ovim zrakom, možete tu ljusku ponovo zalečiti. Ukoliko ljuska nije cela, gotovo je nemoguće za dušu, da oseća ljubav prema sebi i bezuslovnu ljubav prema drugima istovremenu.
Ružičasta deca imaju vrlo snažnu ljusku ,sa kojom se rađaju i koju je vrlo teško razbiti. Ukoliko ih okolina ne podržava, ne daje im ono što trebaju, često počinju gušiti ,one oko sebe i tada se ponašaju zaštitnički, jer njihov prirodni tok bezuslovne ljubavi postaje zaštitnička ljubav. Ako ova deca odrastu, u okolini u kojoj nemaju dovoljno ljubavi i podrške, ponekad se fokusiraju na probleme, koje vide oko sebe i ulažu svu svoju energiju u zaštitu tih energija od bilo kakvih smetnji. Oni po prirodi imaju ljubav za sve. Bez ovog toka oko sebe, oni kompenzuju svoja osećanja,tako što guše sve oko sebe. Dok sada udišete, mi vam donosimo ovaj zrak, da se ispunite i da protiče kroz vas.
Udišite duboko, primite ga i dopustite, da vas ispuni , da vam popravi i očvrsne vašu ljusku. Nakon što se ispunite, pošaljite ga svôj Ružičastoj deci na Zemlji i onoj koja dolaze. Dok to činite, povezaćete se sa njima i tada im poželite dobrodošlicu.

Jedanaesti zrak, o kom vam želimo pričati je Ljubičasti Arhanđeoski Zrak, koji donosi Ljubičastu (Indigo op.a.) decu. Ovaj zrak podešava i aktivira spiritualni fokus i disciplinu svih bića. Sve duše, koje koračaju ovim putem idu najpre snažno a često su duhovni vodiči drugima. Ovaj zrak postiče sva bića, da se otvore prema svojoj spiritualnosti i da ojačaju svoju vezu sa Bogom kao i svoj put. Dišite i primićete ovaj eliksir, koji će vam pomoći u učvršćivanju veze sa vašim spiritualnim putem, fokuso, disciplinom u životu i vašom spiritualnom slobodom i jedinstvenošću. Dok se punite ovim, otvorite se potpuno prema moći, koja je u vama i opustite se, sa svojom jedinstvenom spiritualnošću. Ispunite se ovim zrakom i pošaljite ga svôj Ljubičastoj deci na Zemlji i onoj koja se tek probijaju.
Ova deca imaju spiritualna znanja i donose nove inspiracije, kako bi podstakli druge, da dožive duhovnu slobodu na Zemlji. Njima najčešće treba fokusirana okolina i ona sa jasnim vodstvom. Ukoliko to nije slučaj, ova deca često osećaju potrebu, da sami usmeravaju druge oko sebe, kako bi zadržali ravnotežu energija. Ova deca će često usmeravati svoje roditelje i ako ih ne poslušaju, postaviće se kao control-freak jer njihov temperament je takav, da, ako nema vođstva u okolini. njihove emocije će biti neuravnotežene.
Ovaj zrak pomaže njihovom srcu, kao i svima ostalima, da jasnije vide svoj put i da primaju vođstvo direktno od unutrašnjeg Boga. Iznad je kratki opis i veza prvih 11 duhovnih porodica od 77 grupa koje ću opisivati. Ovih 77 grupa žive u grupnoj svesti i svako u duhovnoj porodici je povezan sa svakim. Drugim rečima, sva Delfinska deca imaju snažnu međusobnu energetsku vezu kroz grupnu svest.
Ne samo to, nego isu sva Delfinska deca povezana sa ostalih deset grupa, koje sam spomenuo, jer svaki od 11 grupa, o kojima sam pisao, ima grupnu povezanost.

Ovih jedanaest grupa dece dele međusobnu vibracijsku povezanost i lako se usklađuju, zbog toga ćete često pronaći Delfinsku decu sa Ružičastom decom ili bilo koju od ovih vrsta, kako se mešaju međusobno, na dečjim igralištima u kućama ili raznim ekipama. Ova deca nisu samo mala deca, već ima i onih starijih, srednjoškolskog uzrasta. Informacija koju vam dajem, odnosi se na prošle 22 godine i na sledećih 9. To je informacija, koju mi pružaju Božanstvena Majka, Anđeli i Arhanđeli.

Ovih jedanaest grupa se smatraju prvim talasom nove dece i oni su se počeli rađati pre 22 godine. Kroz taj period, deca iz svih ovih grupa, su se usidrila na Zemlji, no Kristalna deca se nisu počela masovno rađati do pre pet godina.Drugim rečima, kroz protekle 22 godine uvek je bilo Kristalne dece, ali bili su retkost. Treba znati, da su mnoge danas odrasle osobe, povezane sa nekim od ovih grupa, jer su se Indigo, Ružičasta i Zlatna deca rađali i pre puno više godina, ali opet, puno ređe nego danas.

Ako želite znati,da li vaša deca pripadaju jednoj od ovih grupa, možete pozvati Arhanđela Mihaela i Majku Mariju i zatražiti njihovu pomoć. Ukoliko je to Božja istina, biće vam tri puta potvrđeno kroz duh, ako je dete povezano sa jednom od ovih grupa.

Ovih jedanaest navedenih duhovnih porodica ima slične potrebe u svom životu. Tokom sledeće godine, podeliću sa vama drugih jedanaest duhovnih porodica od Arhanđelskog zraka, i dve grupe od po jedanaest porodica nove dece Anđeoskog zraka.Te dve grupe, od po jedanaest porodica nove dece su og Galaktičkog zraka. Svaka od ovih duhovnih porodica ima svoje različite potrebe okruženja, lične potrebe i potrebe na nivou grupne svesti. Isto tako, svaka grupa ima zajedničke vrste sposobnosti i karakteristika. Tokom sledeće godine, svaki mesec ću opisati jednu od ovih 11 grupa i informacije o njihovim potrebama, sposobnostima i zracima koje ih donose.

Obe ove grupe imaju dve zajedničke osobine. Prva se odnosi na njihovu sposobnost, da se usklade sa čovečanstvom i sa njegovom dušom. Drugim rečima, sva ova deca imaju sposobnost, da se povežu direktno sa dušom bilo kojeg čoveka, osete njeno stanje i komuniciraju sa njom telepatski. Zbog toga, oni teško mogu ostaviti nekog na miru, ako osete da ima probleme. Oni duboko osećaju, kada druge duše pate i to utiče na njih. Ne mogu se isključiti iz toga, ako osete da tim dušama niko drugi ne pomaže. Drugim rečima, ako se jedno od ove dece, nalazi u okolini u kojoj postoje bića, koja niko ne podržava, oni će sebe pretvoriti u sistem podrške za njih. Takođe, ova deca trebaju i sami podršku, koja bi im pomogla da prepoznaju svoj dar. Oni će uspostaviti odnos sa dušama u nevolji, unutar svojih zemaljskih porodica i škole.Svim dušama, koje se nalaze u okolini. Ta deca su visoko osetljiva i vrlo duhovna, ali nisu ona duhovna deca, koju mnogi opisuju na Zemlji. Oni osećaju kroz svoje telo više nego kroz direktan kontakt u mentalnoj okolini.

Druga osobina, koja je zajednička ovim dvema grupama je njihova sposobnost, da budu prirodno optimistični i pozitivni. Ovo je karakteristika koju svi imaju, iako je na različiti način ispoljavaju, to je snažna komponenta u vibraciji njihove duše. A najviše dolazi do izražaja onda, kada se u okolini pojavljuju stres i napetost. Oni se udaljavaju od stresa i preusmeravaju energiju u snažni izvor života. To je njihov način komunikacije sa drugim dušama, da se ne mešaju u stres i napetost, već da se ponašaju prirodno pozitivno, što donosi povratak izvoru života.
Ako se nalaze u okolini sa negativnim duševnim sadržajem, gde duše sadrže velike količine negativnosti u sebi, svaka od ove dece će im spontano pokušati pomoći, ali će imati velikih poteškoća zbog samog tog negativnog sadržaja. Obično će pokušati da komuniciraju i ako ih ne poslušaju a okolo se nalazi negativna energija, to će se biće u budućnosti truditi, da ih potpuno izbegava jer ne žele primiti negativnu energiju. Zbog toga mogu prestati da komuniciraju sa svima oko sebe, jer njihova srca uvek žele pomoći svim dušama. Ovih jedanaest porodica, svi imaju potrebu za izbegavanjem negativne energije. Ukoliko to ne bi činili, cela njihova životna konstitucija bi bila ugrožena.

Ne samo, da ovih jedanaest porodica, ima zajedničke elemente potreba i darova, već i pojedine grupe unutar porodica, takođe ima zajedničkih elemenata. Oni se dele u tri grupe. Kristalna, Delfinska, Dugina i Alkyonska deca imaju zajedničku potrebu ,za izdvajanjem u svoj vlastiti prostor, kako bi integrisali sve što se događa u njihovom životu. Oni imaju potrebu, da ponekad budu sami i ako im se to ne omogući, postaće introvertni ili ekstrovertni, na jedan neuravnoteženi način, koji nije za njihovo najviše dobro. Zlatna, Mesečeva, Dijamantna i Smaragdna deca imaju zajedničku potrebu da stvaraju u zajedništvu sa veseljem i srećom.

Ako ne postignu potreban nivo zajedništva, u stvaranju sa drugima, osećaće se isprazno, bezvredno i neispunjeno u svom potencijalu stvaranja. Oni imaju potrebu da stvaraju u zajedništvu, a ne sami, jer je to deo onoga što oni jesu. Biserna, Ružičasta i Indigo deca imaju zajedničku potrebu za primanjem energije od majke Zemlje, energiju koja ih redovno obnavlja. Ukoliko ne prime tu energiju od majke Zemlje, osećaće se odsečenim od ženstvene energije i osećaće da nisu-negovana. Ova deca se lako izgube u ovom slučaju i postanu zbunjeni i nejasni u svojoj komunikaciji. Kroz njihovu redovnu vezu sa majkom Zemljom preko stabala, njihove energije će se spontano regenerisati i pomoći im da ostanu pribrani i komuniciraju smisleno.

Svako od ove dece ima dušu o kojoj se brine Božanstvena Majka. Ona ih blagosilja, i vas takođe, sa svojom ljubavlju, i traži od svakog od vas, da budete svesni ove nove dece i njihovih potreba i darova i da ih podržavate, da budu ono što jesu tu na Zemlji. Ona stavlja kristalni cvet u vaša srca i traži od vas da primite ovih jedanaest Arhanđelskih zraka, koje donose duše ove dece na Zemlju, kako bi vam pomogli u vašem sopstvenom procesu isceljenja i usklađivanja.

Blagoslovi svakom od vas.
Neka vam ovo zaista pomogne.


Qala i Arhanđeli

четвртак, 04. март 2010.

ČUDO OD DETETAIma pet i po godina i izumela je mašinu koja meri ljubav


Uma Gradac(na slici-gore) ima pet i po godina i već je osmislila više od deset izuma.Ona zna šta je periodni sistem elemenata, DNK, dijafragma, šta su halucinacije i fotosinteza, kojim jezikom govore u Peruu, vadi korene iz brojeva, a poslednjih dana nastao je i novi izum - poruka koju želi poslati u svemir, a ona sadrži sve ono što bi oni koji žive na drugim planetama trebali znati o Zemlji.

- Napravila sam pionir karticu zato što sam htela poslati poruku u svemir. To je krug od kartona na kom sam nacrtala sve što treba da se zna o Zemlji. Nacrtano je zato što možda ne bi razumeli naš jezik. Ovako: na zemaljskoj kugli postoje monere, protisti, gljive, biljke i životinje. Monere nemaju jezgro, protisti imaju, gljive su razrađivači koji ćelije pretvaraju u više manjih, biljke su korisne jer daju kiseonik i same stvaraju hranu fotosintezom, a u životinje spadaju ljudi i kokoši jer su oni jedina inteligentna bića. Oni imaju i svoju životnu filozofiju: kokoši vole cepidlačiti, a ljudi sve rade po principu ‘jednim udarcem dve muve’, na primer voze i razgovaraju na mob.telefon, jedu jabuku koja im je i večera i pere im zube. Objasnila sam i kojih hemijskih elemenata ima u atmosferi, a to su kiseonik, vodonik, ugljenik , dok su u utrobi Zemlje silicijum i tekuće gvožđe - objašnjava petogodišnja Uma.

Prema njenom mišljenju, “Mars ima najviše izgleda da na njemu ima živih bića zato što je pre tamo bilo vode. Venera i Saturn ne dolaze u obzir zato što tamo nema tih elemenata koji bi omogućavali život, a Pluton nije planeta,nego ledeni patuljak”.Njene igračke uglavnom su neobične za decu njenog uzrasta: periodni sistem, mikroskop, epruvete, knjige kojih ima kao dobro opskrbljena knjižara, te plišane igračke koje su grupisane u nekoliko zajednica te imaju svog predsednika, zakone, grb i himnu. Uma je članica Gradske biblioteke od najranijeg uzrasta,tačnije od druge godine. Pročitala je Shakespeareova “Romea i Juliju” i “San Ivanjske noći”, sve knjige o Harryju Potteru, a trenutno čita “Tajnu crne kutije” Hrvoja Kovačevića i “Upomoć, mama se smanjila” Snježane Babić-Višnjić. Guta enciklopedije, a želi biti biohemičarka ili forenzičarka. Ima spisak ljudi koje voli i onih koje ne voli.

Zašto ne voli Teslu?

- Od istorijskih ličnosti volim Einsteina, Kopernika, Lavoiasiea i Ghandija. Ne volim Nikolu Teslu zato što on ne voli žene. Rekao je da su ženine oči samo svetlo u praznoj glavi. Einsteina volim jer je bio zaluđen naukom baš kao i ja. Jedva čekam da ispravim Aleksandra Fleminga kad postanem biohemičarka. Otkrio je penicilin, ali nije mislio kako je nama kad pijemo antibiotik pa osetimo gljivice kao nuspojavu. Ja ću otkriti neki antibiotik koji će imati neka svojstva penicilina i jogurta da istodobno ubije i gljivice. Volim Lavoisiea. Teta u vrtiću zadala je zadatak da nacrtamo nešto s početnim slovom našeg prezimena. Ja sam imala ‘G’ pa sam odlučila nacrtati giljotinu. Teta se čudila zašto. Odgovorila sam zato što je Lavoisier pogubljen na njoj samo zato što je znao više od drugih. A nije on otkrio kiseonik, kiseonik je stalno u nama, on mu je samo dao ime - priča Uma. Buša ne voli jer “nije dopustio da se potpiše Ugovor iz Kyota” i “koristi atomsko naoružanje”.

Tete u Uminom vrtiću često ostanu zabezeknute njenim znanjem. Jednom je trebala nacrtati sunce, a Uma je svoje sunce obojila ljubičasto. Teta ju je uveravala da je sunce ipak žuto, ali Uma je imala spremno objašnjenje.

- Sunce isijava ultraljubičaste zrake pa mislim da bi se ipak trebala prvo videti njegova ljubičasta boja - kaže Uma. Trenutno je zaokuplja i razmišljanje je li smeđa riža zaista smeđa ili samo bela u “fuj umaku”.

Uma je jedno od deset posto nadarene i kreativne dece u Hrvatskoj. Onih posebno kreativnih, kakva je Uma, ima od dva do pet posto u populaciji. Odlikuje ih brzo mentalno sazrevanje i imaju snažnu unutrašnju motivaciju. Njihova je nadarenost mešavina sposobnosti i kreativnosti.

Sama naučila čitati

- Nadareno dete vrlo rano nauči čitati te pokazuje sposobnosti rešavanja osnovnih matematičkih operacija, strastveno se zanima za pojedine teme, vrlo je živahno i izuzetno brzo uči. Roditelje, odgojitelje i nastavnike zasipa s mnogo pitanja na koja nije lako odgovoriti - kaže psiholog Jasna Cvetković-Lay, obrazovni specijalista, koja se godinama bavi darovitom decom & nbsp; i vodi programe Centra za podsticanje darovitosti dece “Bistrić”. Uma je također vrlo rano naučila čitati. Njena mama Armela Gradac (31) otkrila je da je Uma zapravo naučila čitati sama.

- Imala je gumene kockice sa slovima koje je grizla dok su joj rasli zubi i odjednom je počela tražiti ‘daj A’, ‘daj B’. Sama je slagala reči, a dok smo bili na moru kada su joj bile dve godine, uzela je tati novine i rekla ‘daj da ja čitam’. Ubrzo je počela čitati sve knjige kojih se dočepala, od slikovnica do Shakespearea. Zatim su na red došli dinosaurusi i druge životinje, zanimalo je zašto su neke izumrle, a onda se u biblioteci dočepala knjige ‘Zašto sam ja ja’. To je knjiga koja objašnjava ljudski identitet, anatomiju, DNK, a na naslovnoj stranici je nacrtan levak iz koga vire hemijski elementi. To je oduševilo i bila je to ljubav s hemijom na prvi pogled - ističe mama Armela.

Vrlo brzo nastao je aparat za proizvodnju lekova bez nuspojava, odnosno ‘dvoznačni prerađivač biljaka i gljiva’ te ‘kemislav bućkuriš’, aparat koji proizvodi različite hemijske spojeve koji su nam potrebni.

- Ako ti pri ruci nije voda, on bi na umjetan način spojio kisik i vodik u H2O, davao željezo našoj krvi, od kalcija napravio mlijeko - kaže Uma.
Ovaj je neobični aparat i svoje poznavanje hemijskih elemenata Uma prezentovala i na sekciji hemičara u V. gimnaziji u martu ove godine.

Uma je zaokupljena i različitostima u svetu. Jedan od njenih izuma jeste predviđanje nove rase, a podstaknut je čitanjem Unicefove knjige o pravima dece i životu dece u raznim krajevima sveta.


Na redu Mesečeva rasa

- “Zaključila sam da na našem planetu ima mnogo različitosti u smislu preraspodjele bogatstva i vegetacije. Dok u nekim zemljama ljudi gladuju, umiru od najbezazlenijih bolesti i djeca rade umjesto da se igraju, u drugima je najopasnija bolest pretilost jer nemaju kamo s hranom pa se prejedaju. Razlog je ponekad loša klima, pa nema dovoljno vegetacije, a zbog različite klime razvile su se i različite rase. Kada bismo svi imali jednaku klimu i bili iste rase, tih problema ne bi bilo. Zato sam se sjetila da sve kontinente spojim u jedan zajednički, kao što je prije bila Pangea, i sve će rase s vremenom evoluirati u jednu zajedničku rasu. Stavila bih magnet u utrobu Zemlje, koji bi privukao sve kontinente u jedan i opet bi nastala Pangea, a ja bih ga zvala Sretni otok. I oceani bi se spojili u jedan. Prije je to bio Pantaloso, a sada bih ga zvala Koktel-ocean. Ta nova rasa imala bi osobine svih triju rasa: kožu od crne rase jer je najotpornija na ultraljubičaste zrake, kosu od Azijaca jer je najkvalitetnija, a oblik lica od bijelaca jer su kod njih crte lica moguće u najrazličitijim varijantama. Nova bi se rasa zvala Mjesečeva rasa jer je Mjesec svima nama zajednički satelit” - navodi Uma.

Na jesen ova devojčica kreće u osnovnu školu. Njeni se roditelji već hvataju za glavu. Kako će se tamo snaći? I šta će je dočekati?

- Nepripremljenim učiteljima darovita su deca ponekad naporna i ne znaju kako se sa njima nositi, delom i zbog činjenice da teže podnose autoritet i nametnuta pravila. Ništa ne prihvataju bez objašnjenja i vrlo su svoja, znaju biti veliki individualisti. Stoga znaju zbuniti nastavnike kada na pitanje odgovaraju pitanjem, na času su nemirni i često glasni, posebno kada im je dosadno, a dosadno im je veći deo vremena, jer im se daju previše jednostavni zadaci, ispod nivoa njihovih stvarnih sposobnosti. Oni bi morali učiti svojim tempom, kroz problemske i kreativne zadatke i samostalne projekte - kaže Jasna Cvetković-Lay. Upozorava kako je darovitoj deci nužan poseban tretman u obrazovnom sistemu koji podrazumeva različiti program, individualizirani rad, više samostalnog učenja i rada u manjim grupama sličnih sposobnosti i interesa.

Kreativna učiteljica

- Zato što su drukčija i kreativna, darovita deca često podbace u školi jer im je školski program nedovoljno izazovan, a pristup neprimeren. Obrazovni programi u osnovnoj školi još uvek ne vode dovoljno računa o darovitoj deci, a ne postoji ni priprema učitelja koja bi im pomogla. Ima kvalitetnih i motiviranih ljudi u obrazovnom sistemu, ali još uvek nema njihovog dodatnog obrazovanja za ovo područje - kaže Jasna Cvetković-Lay.

Kakvih će problema imati Uma koja sada rešava zadatke iz matematike za treći razred osnovne škole, a odavno zna tablicu množenja i vaditi korene iz brojeva, njenim je roditeljima već jasno.Iako Zakon o osnovnom školstvu i Pravilnik o radu s darovitom decom reguliše odnos prema darovitoj deci, od potrebe mentorskog rada do mogućnosti preskakanja razreda, u praksi on se primenjuje tek u nekim školama i to tek od trećeg razreda osnovne škole. U svojoj preporuci za prevremni upis u školu, čak dva psihologa preporučila su za Umu, izbor učiteljice koja će biti fleksibilna i kreativna te imati senzibiliteta za takvu decu. Hoće li ona imati izbora u školi u kojoj se mora upisati? I šta ako ga ne bude imala? Hoće li joj škola okrenuti leđa? Uma i nema baš puno prijatelja jer se većina dece njezinog uzrasta sa njom ne želi igrati, zato što nisu zainteresovani za zahteve koje im ona postavlja.

- Ona je stalno zaokupljena nečim, jedva je nateram spavati i raditi stvari koje rade i druga deca,jer je ona ipak još dete. No, ništa kod nje nije išlo onako kako smo mi zamislili. Kod nje ne funkcioniše sistem nagrada i kazni, njena radoznalost nikad ne trpi odlaganje, a pojedinim stvarima je zaokupljena do granice s opsesijom. Ona stalno traži objašnjenja. Trči za mnom i u kupatilo, kada ne može naći odgovor na nešto i stalno pita ‘reci mi, reci mi, nađi negde odgovor’. Iz nje stalno ispadaju ideje, a njeno tijelo i jezik nisu dorasli,da oblikuje to sve što joj je u glavi. Često sama do iznemoglosti traži odgovor na ono što je zanima. Neki dan je silno želela znati iz koje reči vuče koren glavni grad Perua, Lima, i šta Lima znači.

Sela je za kompjuter i tražila tako dugo, dok nije otkrila da je Lima zapravo rašpica - objašnjava mama Armela za koju u pravilu nikad nema odmora jer Uminoj znatiželji nikad nema kraja.

Umno odrasla osoba

Jedna od najčešćih zabluda vezanih uz darovitu decu, kažu stručnjaci, je mišljenje da roditelji “proizvode” darovitu decu programirano radeći s njima.

- Darovito dete se rađa s visokim potencijalom i podstiče svoje roditelje znatno više nego roditelji njega - navodi Jasna Cvetković-Lay.

Telesno i emocionalno oni su deca, a umno odrasle osobe. To je veliki problem jer im trebaju različit program i individualizovani pristup, a naše osnovne škole & nbsp; nisu dovoljno pripremljene za to. A za ovakvu decu, prvi susret sa školom može biti presudan za njihov dalji razvoj, pa je odgovornost škole u ovakvim slučajevima velika.

Uprkos svemu, Uma se jako raduje školi. Na pitanje zašto je ona pametna, odgovara: - “Ja sam pametna zato što se nitko ne bi sjetio od role papira napraviti stroj i zato što nikad ne gledam TV, nego aktivno sudjelujem u životu. Kod onih aktivnih u životu se neuroni dalje razvijaju i spajaju, a kod pasivnih odumiru.” Uma stoga radije ide u pozorište, a voli i slikare, posebno Chagalla i Picassa.  Njene Tantalove muke su, kako sama kaže, kad na stolu stoji činija sa slatkišima, a mama kaže da prvo pojede ručak. - Njemu su pred očima bežale voćke, a meni beži keks!

  Izvedene merne jedinice SI s posebnim nazivima i znakovima' koje Uma, pored popisa osnovnih i decimalnih jedinica, ima zalepljene na vratima svoje sobe
Neki Umini izumi

1. SLO VOMLIN (nastao je kada je Uma imala 4 godine i 10 mjeseci)

Ukoliko u njega ubacimo slova, ona doživljavaju preobražaje u više razina: tiskana pretvaraju u pisana, pretvaraju ih u brojeve, ako ubacimo zagonetku, dobivamo rješenje. Naprimjer ‘Najmanja sam ptica na svijetu s najvećim kljunom na svijetu’ na 7isprintanom papiru’ vidimo rješenje ‘kolibri’.

2. DVOZNAČNI PRERAĐIVAČ BILJAKA I GLJIVA (nastao je kada je Uma imala 4 godine i 10 mjeseci)

U kućicu za prikupljanje biljaka i gljiva stavljamo njihove uzorke bez prethodnog poznavanj aistih. Iz lijeve cijevi izlaze pozitivna svojstva, a ako vrtimo na desno izalze negativna.

3. KEMISLAV BUČKURIŠ (nastao je u studenom 2007.)

Radi se o stroju koji bi da je u normalnom stanju kemijske elemente iz periodnog sustava spajao u kemijske spojeve koji su nam neophodni poput kisika

4. SINGULTUS-STOP (nastao je u prosincu 2007.)

Riješava problem štucanja, a latinski naziv za štucanje je singultus. Stroj se koristi kada tri metode ne upale, a to su uštrcavanje vode ravno u jednjak, pompon od mucaste vune na koji stavimo malo papra da izazove kihanje koje će potisnuti štucanje i gumena traka kojom stežemo dijafragmu. Ako ništa ne upali slijedi plašenje. Slušalice stavimo na uho i pustimo strašne zvukove iz spilje straha koja je u unutrašnjosti Singultusa

4. ČUDOVIŠTE ( izum je nastao u prosincu 2007.)

Dobročudno čudovište koje jede kosu i korisno je onima koji se ne vole šišati. Pokraj zubi se nalazi ravnalo kojemu onaj koji sjedi okrene leđa i izmjeri koliko bi centimetara htio da čudovište pojede.

5. PROZOR U SRCE ILI MJERAČ LJUBAVI(izum je nastao za Valntinovo 2008.)

Pomoću ovog stroja dvoje ljudi može izmjeriti koliko se vole. Moraju samo svatko svoju ruku provući kroz otvore i čvrsto stisnuti. Toplomjer u sredini stroja počinje pkazivati rezultate koji se mjere u herzima. Herz je mjerna jedinica za slušne frekvencije, ali je izabrana i za ovu svrhu jer herz na njemačkom znači srce. Gornja granica ne postoji, jer je moguće voljeti beskonačno, ali zato svi  koji prijeđu 100 Hz bivaju posuti konfetima. Konfeti se nalaze u maloj kutiji zalijepljenoj sa stražnje strane stroja. Međutim, oni čiji rezultat bude ispod nula herza dopiru do Zone vječnog leda i za njih su pripremljeni savjeti kako da nauce voljeti.

6. SPASODEKA (nastala je početkom ožujka 2008.)

Spasodeka prvenstveno spašava od elementarnih nepogoda. U slučaju potresa udubi rupu u utrobi Zemlje, pokupi čovjeka sa sobom i napravi mu mekanu podlogu. U slučaju uragana ili tornada ona nas spremi u svoj zavežljaj i neopisivo oteža tako da ne može biti odnesena. Kod poplave se oblikuje u gumeni čamac. Ako vulkan eruptira, zamota se u dekicu koja je u tom slučaju posuta protupožarnim prahom.

7. PREDVIĐANJE NOVE RASE (izum je nastao u travnju 2008.)

Magnet u utrobi zemlje prvukao bi sve kontinente u jedan i opet bi nastala Pangea. I oceani bi se spojili u jedan.  Sve rase bi se pomiješale i evoluirale u jednu, koja bi imala osobine svih triju rasa: pigment kože crne rase, jer je najotpornija na ultraljubičaste zrake,kosu Azijata jer je najkvalitetnija, a oblik lica od bijelaca, jer su kod njih crte lica moguće u najrazličitijim varijantama. Tako bi riješili problem preraspodijele bogatstva i vegetacije i ljudi bi imali manje problema. 

Autor: Portal Jutarnji.hr
Objavljeno: 02.05.2008

INDIGO DECA - Vreme odrastanja svih nas

Prihvatiti mogućnost da smo možda već sada svedoci,da je na našu Planetu stigla i stiže nova ljudska svest, koja se ogleda u deci, znaći imati snage i prevazići uhodana konzervativna razmišljanja. Složenost ove teme od svih nas zahteva više zrelosti. Kriza potresa globalni svet na svim nivoima.Sva proročanstva sveta i sve tradicije,slažu se u stavu,da je sveukupna promena neminovna. Pred nama je vreme trenutnih promena: 0 našoj sposobnosti,da se prestanemo čuditi, zgražavati,plašiti i samo reagovati na te događaje,zavisi koliko će biti lak ili težak posao oko promene.Ona se događa,hteli mi to ili ne,Probaću to objasniti na svom primeru.

U porodici i okruženju u kom sam odrastala, tradicionalno, religiozno i ograničavajuće nasilje starog načina razmišljanja o shvatanju života rano je postalo moj preveliki teret.Gluma, licemerstvo,manipulacija i svaka vrsta kontrolisanih odnosa,bila su iskustva koja sam intenzivno proživljavala kroz odnose tokom odrastanja.Prepoznavala sam ih i u najskrivenijem obliku,kao otvoreno grebanje po osetljivoj kozi.Iskustva su rušila svaku iluziju, a konfuzija u meni, prerasla je u traženje smisla.

Svi odnosi i poslovi brzo su postajali neodrživi i sve se polako urušavalo.Svaki pokušaj da uspostavim kontrolu nad haosom,sve me vise uvlačio u škripac ograničene perspektive na svim nivoima.
Moje fizičko stanje, signaliziralo je bezizlaznost.Zbog prevelike osetljivosti usledile su godine isključivanja iz svih odnosa.
Emocionalna bol razdirala je telesni nivo dok 1995. g. drastično iskustvo nije promenilo perspektivu i objavilo red u haosu.Bile su uklonjene barijere u mom unutrašnjem sistemu za komunikaciju.Otkrivanje prirodnog poretka,koji leži uosnovi svih pojavnosti haotičnih dešavanja unašem životu,ispunili su moj život smislom i otkrili svrhu mog iskustva.
I tako, baveći se svesnije istraživanjem prirode i promenjivosti ljudskih odnosa, komunikacijom i njenim narušavanjem,kreativnim procesima u stvaralaštvu i onome, što zovemo zdravljem,polako se zatvarao krug celovitog posmatranja. U posljednjih desetak godina, iskustva su me prirodno dovela, do nekih novih susreta I neobičnih klinaca.
Kako se priroda pobrine za one koji zaplešu u njenom ritmu, ti susreti su u početku bili sporadični, pa sve učestaliji, s mojom spremnošću sveobuhvatnijeg shvatanja.Bilo je to poput kretanja iz podnožja brda prema vrhu, kako bi pogled ulovio što siru perspektivu. Perspektiva koja se otvarala bila je istovremeno zbunjujuća i zadivljujuća. Neka od .dece".bila su već ljudi, odrasli pripadnici prvih indigo generacija, i oni stari tek dve-tri godine sto jedva da znaju izgovarati reci,a da su zrcale mudrost starih duša. Slika je nakon dugogodišnje zbunjenosti i nejasnoće postajala sve jasnija.
Knjiga "Indigo deca",unazad par godina,pronašla je veliki broj čitaoca, u stručnim krugovima čitala se .ispod kaputa" i povremeno prerastala u senzacionalizmom obojenu temu. Ona je kao "uvaženi gost" i službeno otvorila vrata mom ćutanju,koja upravo progovara nanizanim iskustvom.

Senzacionalizam I etiketiranje - putokazi za slepu ulicu

Skloni smo,još uvek o evoluciji, razmišljati samo u istorijskom kontekstu.Veliki broj pojedinačnih iskustava iz prošlosti, potvrdio je da smo dugo, nesvesno "bojkotovali" evoluciju, što je platio veliki broj kreativaca prethodnih generacija.Prihvatiti mogućnost, da smo možda već sada svedoci, da je na Planetu stigla i stiže nova ljudska svest, ogledana u deci, znaći imati snage prevazići uhodana konzervativna razmišljanja.
Pojmovi kao sto su intuitivno, telepatski, vidovitost, prošli životi i sl. pojmovi su koje, dovedu Ii se u vezu s nekim pojedinačnim iskustvom, neizbežno doživljavamo kao senzaciju.Iskustva iz stvarnog života govore uistinu složenijim jezikom nego li je uobičajeno. Ukoliko im damo uporište u priznatim područima naučnog života,onda bi sebi trebali postaviti neka druga pitanja. Ovaj vek otvara nove perspektive u povezivanju tela, uma i duha.

Jedna od "moćnijih" zabluda je,da je duhovnost odvojena od nas samih, da je ona .praksa" kojoj nas poučavaju drugi. To je još uvek religija koja nas razlikuje od drugih.Ono sa čime se rađaju ova deca,otvara niz tema, koje bi trebale poslužiti u preispitivanju stavova zbog kojih smo "zabludeli", često gladni senzacija.
Uprkos tome što informacija postoji, zablude u široj javnosti stvaraju još uvek prećutni otpor, negiranje ili stav,da je tema za ne-stručni nivo.
Kako ih 'prepoznati?"- jednostavno je i često pitanje,na koje odgovor nije tako jednostavan.

Većini Ijudi,posmatranje je uslovljeno očima moderne nauke,koja traži fizičke dokaze, i njima će biti teško razumeti fenomene, Od naše sposobnosti .posmatranja", iz dubljeg i celovitog osećaja zavisi, koliko ćemo jasno videti pojavni svet, pa i ovu novu decu.
Veliki broj mlađih Ijudi, a i njihovih roditelja,rado bi se zaštitilo plaštem “indigo neranjivosti" i svoje iskustvo, stanje ili problem poistovetilo sa čarobnom sintagmom „ja sam indigo!". Time se može skrenuti pažnjat, izazvati podsmeh ili steći neka vrsta popularnosti. Svako etiketiranje; bilo pozitivno ili negativno, podjednako izdvaja dete,pojačava mu osećaj da je drukčije, a ova neobična i osetljiva deca ionako se previše često osećaju kao usamljeni stranci bez vize, u tuđoj i nepoznatoj zemlji.

Sve u svemu, svako poistovećivanje ili etiketiranje deo je zablude i u celini I vodi u slepu ulicu.Budimo zato pažljivi, koliko to god zgodno zvučalo, kada koristimo termin indigo-dete.

Nova perspektiva

Na Zemlji su inkarnirane mnoge močne duše.Kako to u igri polariteta biva, tako na fizičkom planu kroz indigo decu plešu, svetla i tamna strana. Tako ona ogledaju nasu neuravnoteženost i guraju nas naviše,prema celokupnoj zrelosti.
Zbog lakšeg razumevanja perspektive iz koje dolazi naziv 'INDIGO' osvrnuću se na auru.
Osim boje, svaka aura ima svoju veličinu, oblik, gustoću, zvuk... Kako se Ijudi u celini razlikuju svojom orijentacijom (sklonostima, urođenim sposobnostima i talentima) na fizički, mentalni ili emotivno-duhovni aspekt života, tako se njihove aure razlikuju po bojo.Određene grupe boja pripadaju određenoj porodici: fizičkih, mentalnih ili emotivno-duhovnih boja.

Široki spektar duginih boja i nezavisno od toga,koja nam je dominantna, prirodno je težiti prihvatanju različitosti,uspostavljanju ravnoteže u odnosima, zajedničkom životu i suradnji s drugima.
Porodicu “emotivno-duhovnih boja” ćine ljudi,čija je aura dominantno plave, Ijubičaste,boje lavande, indigo i kristalne boje.
Indigo i kristalna boja aure donose,"zapisan",dosad neviđeni potencijal ljudske duše i urođenu orijentisanost na emotivno-duhovne aspekte života. Većina Ijudi,koja ima indigo boju aure,danas su mladi ljudi ili još deca.
Indigo-plava (sivo plava) boja aure, karakteristična je boja za područje glave, energija je viših frekvencija,a kojima dominir kod ove dece. Njihov problem odrastanja,vezan je uz životno okruženje,koje je još uvek u nižim frekvencijama, karakterističnim za aktivnosti preživljavanja i bavljenja isključivo sobom. Indigo deca ce nas pomaknuti,sa pojedinačne prema višoj, opštoj, kolektivnoj svesti.
To je ono sto ih razlikuje od generacija dece prije njih.Ova deca donela su,do sada,najneobičniji sklop psiholoških osobina i obrazaca ponašanja,teško merljivih,postojećim standardizovanim testovima i još teze „ukrotivih", poznatim vaspitnim merama.
Oni .znaju" da u svemiru postoje red i poredak, koji imaju malo veze sa zakonima I pravilima koje su smislili Ijudi.Ljudi,kojima oni pripadaju prirodno,osećaju božansko u sebi i drugima, bez teološkog koncepta.
Oni nasu težnju ka duhovnosti doživljavaju kao izveštačenost i odvojenost, osećaju da se duhovnošću bavimo kao vrstom politike.
Možemo Ii se otvoriti prema široj perspektivi?
Rastući broj problema dece,koji se manifestuju i u porodici i u školskom sistemu,ukazuje na potrebu,da profinimo svest o povezanosti duhovnog,emocionalnog i fizičkog nivoa našeg bića.
Svaka neravnoteža na emocionalnom nivou,prenosi se na mentalnu.Ako se neravnoteža ne ispravi,poremećaj se sa vremenom preseli na fizički nivo, dakle,stres i emocionalni nemir,kome je izloženo indigo dete,prouzrokuje tzv. poremećaje ove ili one vrste. Problem ove dece trebaju konačno osvestiti oni,koji mogu prihvatiti,da rešenje problema leži na uzročnom, a ne posledičnom nivou,što službena medicina (pod patronatom međunarodnih farmaceutskih kompanija) ne čini, i samo kroz pojedince pomicaće se iz ograničenja, koja čine ogromnu štetu i deci i odraslima.

Na Zemlji su inkarnirane mnoge moćne duše. Kako to u igri polariteta biva, tako na fizičkom planu kroz Indigo decu plešu, svetla i tamna strana. Tako ogledaju našu neuravnoteženost i guraju nas naviše prema celokupnoj zrelosti.

Zašto ovakvo viđenje nailazi na ljutnju i prećutni otpor?

Iza lica sveta i silnih deklaracija o ljudskim pravima, o pravima dece skriva se naličje,koje prepoznajemo kroz licemerstvo, manipulaciju i zanemarivanje prava Ijudi, a time i dece na globalnom nivou.Nije teško zaključiti,kako se i kod nas još uvek, neguje poslušnost, a ne kreativnost.
Obrazovna scena „vrišti" nezadovoljstvom prosvete,sve većim pritiskom roditelja na prosvetu,te prigovorima i zahtevima prosvete spram njih. Ljudi koji rade sa decom,najčešće su dobro iskontrolisani pojedinci, gotovo programirani da služe postojećem sistemu. Slobodan i kreativan um u sistemu treba što pre obuzdati,kako ne bi pomicao granice,koje su uprkos velikim zahtevima zagarantovane od strane kontrolora. Jedan od važnih zadataka zakona profita je,onemogućiti ili barem usporiti promenu sa fizičke, materijalne, prema visim nivoima svesti. Toliko smo navikli na iskrivljivanje sopstvene temeljne prirode,da vise ni ne prepoznajemo svoju ne-slobodu u odnosima, niti prepoznajemo kada sa nama manipulišu.

Pogledajmo o čemu je informisana naša javnost u poslednje vreme kad su u pitanju deca.
Već dugo vremena u Hrvatskoj,u središtu pažnje,nalaze se sve vrste zlostavljanja, nasilja medu decom i nad decom. Onima koji znaju, poznato je da,ono na šta usmerimo pažnju raste,proporcionalno uloženoj energiji. Pitanje je koliko su toga svesni oni, čija su usta puna borbe protiv nasilja. Silne edukacije na tu temu,slabi su pokušaji .pokrivanja" ogledala,koje kroz probleme dece ogleda strahove, nezadovoljstva i represiju u glavama Ijudi.
Kad prihvatimo da je to .hrana",kojom svakodnevno hranimo svoju decu biće to čin trežnjenja,osvešćivanja i promene,koja znači kidanje najčvršće karike.Deca se ne slažu sa našom letargičnom depresivnom slikom sveta i brane se od ovakve klime na sve nama poznate i nepoznate načine.
Veme je za korenite promene stavova,koji su najtvrđi materijal stare paradigme.
Medu nama su generacije dece, koja osećaju i nose sećanje o prirodnom poretku,koji ne počiva u prošlosti i neće "podviti rep" na preteću represiju ili kaznu.Moraćemo prepoznati nevidljivu granicu unutar sebe,kada nam postupci dolaze iz bilo kojeg nivoa straha.
Zbog svoje osetljivosti, ovim novim generacijama više se ne može podvaliti „vaspitanje".Neko je zgodno rekao,da će oni stvoriti čistilište u kome ćemo biti primorani slomiti svoj vlastiti otpor prema promeni, kako bismo kreirali neku novu budućnost.

Zajednički problemi - narušena komunikacija

Problemi ove dece mogli bi se svesti pod zajednički naziv: komunikacijski poremećaji i poremećaji socijalnog kontakta, a uključuju čitavu lepezu,razvojnih, psihosomatskih poremećaja,kojima pojedinci, makar privremeno i prividno,osiguravaju "svoj svet" od neosetljivog okruženja.
Celovitija slika pokazuje da je problem zajednički. Komunikacija se narušava na relaciji dete - porodično okruženje - vrtić ili škola.
Zajednički problemi nedovoljne komunikacije najčešće se zavrte oko nečije krivice,kritikovanja posledica nekog ćina i začarani krugovi brzo se šire.
Ono sto se najčešće čuje od roditelja,na putu traženja rešenja, je strah od nerazumevanja i pritiska škole,kojim se traži brzo rešavanje novonastalog problema.
Problemi na "relaciji deca – roditelji - nastavnici" naočigled rastu.
Školski sistem prolazi prestruktuisanje, više formalno nego li suštinsko a u toku tog procesa deca i dalje trpe, jer je prisutno sveukupno nezadovoljstvo iz svima poznatih razloga.Još uvek je premalo razumevanja novih generacija dece,koje su sve, samo ne ono što smo zvali prosekom.Oni na sve poznate i nepoznate načine izlaze iz postojećih okvira, čim osete bilo koju vrstu ugroženosti.
Nedovoljno osetljive osobe, teško mogu razumeti razloge visoke osetljivosti ove dece. Znatan broj dece u najranijem dobu, izlaz iz svoje samoblokade pronalazi u ponašanju, na koje odrasli reaguju tek kad se šeme i obrasci učvrste, a prepoznaju ih kao hiperaktivni poremećaj. ili na drugom kraju ekstrema, kao elemente "autističnog poremećaja".Ovde ću napomenuti,da nisu sva deca sa neprilagođenim ponašanjem, indigo deca i obrnuto.
Odrasli teško priznaju da problem ne razumeju i da i oni sami imaju poteškoća u celokupnom pristupu.
Stavovi struke vode decu kroz lavirinte iscrpljujućih testiranja,koja često dovedu i dete i roditelja do krajnje frustracije.Bez velikih poteškoća odrasli se neće lako odmaći od svojih ograničenja.
Vreme je,da se uključimo u gradnju mosta,od problema ka rešenjima.U rešavanje narušene komunikacije,neophodno je uključivanje što većeg broja osoba, koje su u neposrednom kontaktu sa detetom.
Bilo bi mudro,osigurati odgovarajuću obuku nastavnika, o uravnoteženju njih samih, kako bi se sto lakše nosili sa frustrirajućim situacijama koje ugrožavaju zajedničku komunikaciju.Moglo bi to značiti,da bi oni'dobro prizemljeni mogli potražiti dublji smisao svoga života i rada u onome sto zovemo duhovnim dimenzijama, a oni "produhovljeni" da se spuste na zemlju, smanje strah i više uključe u neposredan rad. Ovakvo kretanje pojedinca, bio bi put uravnoteženja. Iz slobode je jedino moguće kreativno stvarati i biti u jasnim odnosima sa drugim Ijudima. Osetiti mir znači iskusiti slobodu.Smisao uravnoteženja je,da iskustvo unutrašnje harmonije i mira,bude što dominantnije stanje bitisanja. Uravnotežiti se, između ostalo, znači, kreirati sadašnjost sa sto manje informacija iz prošlosti,kojima je još uvek opterećen školski sistem.
Indigo deca će nas pomaknuti sa pojedinačne prema višoj, opštoj, kolektivnoj svesti. To je ono što ih razlikuje od generacija dece pre njih

Naglasiću, kako indigo deca nisu retka vrsta kojoj treba pomoć, uprkos tome što veliki broj njih ima stvarne probleme u svakodnevnom životu. Našu pomoć trebaju, ali ne .intervencijom" u njih, već "pogledom" u nas.Sve što dolazi, kao problem vezan uz njih, upućeno je nama.
Oni su tu da pomognu nama. Oni donose "materijal" za bolje razumevanje nas samih, jer kad imamo problem bilo koje vrste narušena je nasa unutrašnja komunikacija. U slučaju,da se zateknemo u odnosu, sa pripadnikom jedne od generacija - brzo ćemo osetiti jedan od signala koji nam ukazuje da "zapinjemo", jer komunikacija sa njima,ne teče na uobičajeno "pristojan" način.Tu nam ne preostaje ništa, osim pozabaviti se svojim prirodnim sistemom za balansiranje,koji uobičajeno koristimo, a u zahtevnijim situacijama,traži malo vise preispitivanja pa odustajanje od naučenih šema i obrazaca.
Indigo deca dobro obavljaju "posao" svoje zajedničke misije,aktivirali su netaknute mehanizme spavača u našim glavama i umrtvljenim sistemima. Sada je na nama red, jer ključ svih ešenja uvek počiva unutar nas samih.
Indigo deca iii bolje rečeno indigo svest je pojam, kroz koji je moguće objasniti pojedinačne svesti,koje ubrzavaju kretanje iz pojedinačne prema opštoj,globalnoj svesti. Prepuštanje promeni, moglo bi nas povesti iz ograničenosti i svih sistema kontrolisanih odnosa, koji nas čine sputanima, slabima i neslobodnima. Bilo bi dobro odrasti, kako bi dorasli zahtevima vremena koje je pred nama.

Setite se svoje uspavane prirode, možda prepoznate u njima – sebe.

Nije jednostavno shvatiti samotnjačku prirodu 'indigovca', koji duboko proživljava osećaj nepravde i ranjivosti u odnosu.
Njegov istančan osećaj za sve što nije celovito, integrisano, iskrivljeno i lažno u odnosima na emocionalnom nivou od najranijih dana poprimalo je razmere bolne drame.
Od najranijeg doba deteta, u kom je prirodno, da mu je bliža flašica nego olovka, pisanje mu je važno sredstvo izražavanja. Evo kako opisuje iskustvo odnosa jedno indigo dete sa svojih 9, 10 godina starosti:
Dohvatioio sam ti kekse sa ormara
Ali ti mi nisi dao nijedan

Spasio sam te od smrti
Ali ti mi nisi zahvalio

Dao sam ti igračke
Ali ti mi nisi dao da se igram

Postavio sam te kraljem
A ti me nisi uzeo ni za podanika

Dao sam ti lep crtež
Ti ga nisi ni pogledao

Zato će te Bog kazniti!
Tvoje će kekse pojesti pred očima tvojim
Više te neće spasiti od smrti
Igrat će se tvojim igračkama
pred nosom tvojim, a ti ćeš biti rob
Gledaće tvoje lepe crteže
A ti ćeš imati povez preko očiju.


Autor: Prof. def. Katica Buljan Herceg
Objavljeno u časopisu Svjetlost