уторак, 23. март 2010.

NA PUTU OTKRIVANJA JEDINSTVENIH BIĆA

Razgovor sa Lidijom Carević,
Predsednik Udruženja Indigo kristalni most-DubrovnikLidija Carević je logoped, u svojoj desetogodišnjoj praksi,susretala se različitim poremećajima govora i komunikacije,kod dece,sa kojima je radila u skladu sa znanjem,stečenim na postdiplomskim studijama.Pre četiri godine,iskustvo u radu sa jednim dečakom,sa dijagnozom autizma i mentalne retardacijekoji nije govorio,odnosno početak komunikacije sa njim, pisanim putem, počelo je otkrivati potpuno drugačiju sliku. Nakon toga je došlo drugo, treće, četvrto pa peto dete. Sva su deca sa lakoćom usvajala komunikaciju,pisanim putem bez prethodnog podučavanja, bilo govornim ili pisanom jezikom - oni su to naprosto znali.

S obzirom da se niko od kolega nije susreo sa takvim fenomenom, a broj dece je rastao, počela sam da naslućujem,da je mala verovatnost, da je to samo puka slučajnost. Tada sam shvatila,da su znanje i stavovi,koje legitimna nauka i struka nude u kontradikciji sa onim, šta se krije ispod maski dijagnoza, dece sa poremećajima komunikacije u najširem smislu.Kako struka nije imala odgovore,moje traganje me je dovelo do defektologa prof. Buljan Herceg,Njeno sopstveno životno i profesionalno iskustvo,kao i znanje, bili su odgovor koji sam čekala. Postojanje indigo i kristalne dece,tek tada, kroz njeno i moje autentično iskustvo sa decom, koja su progovarala o nekim drugačijim stvarnostima,za mene više nije bilo zagonetka.

Objasnite nam na primeru.

Na primer, ono što svaki laik o autizmu zna, je potpuni ili delimični nedostatak društvene interakcije i komunikacije, a deca sa dijagnozom autizma su onaj najdrastičniji primer indigo i kristalne dece.Ukoliko dete ne govori, često ga prati i dijagnoza mentalne retardacije. Današnja struka podrazumeva, da ako nema nekih motoričkih prepreka,da dete ne progovori, samim tim,ono ne razume i ne usvaja jezik. Za dete,koje ima poteškoća sa prostornom orijentacijom, koje nema doživljaj svog tela i prostora i koje slabo reaguje ili ne reaguje na ljude, zaključuje se,da je u svom svetu i da ne zna ništa. To apsolutno nije tačno. Kad sam stupila u komunikaciju sa prvih nekoliko dece, videla sam, da oni ne samo vladaju jezikom, nego da u potpunosti razumeju, sve što se oko njih događa, te da suprotno utvrđenom mišljenju, imaju vrhunski razvijenu emocionalnu inteligenciju.


Crtež dečaka - Ovako on vidi svojih 12 prijatelja.

Zašto onda ne govore?

Neki od njih ne govore zbog svjesnog izbora,da ne govore.Oni u potpunosti vladaju jezikom i najverovatnije nije problem same govorne ekspresije, ali evo kako su sami, pismeno odgovorili na to pitanje:

-Ne govorim jer ako progovorim zaboraviću odakle sam došao. -
-Ne govorim jer ću izgubiti sposobnost intuitivne telepatske komunikacije.-
-Bude mi nekad teško,jer moram tiho govoriti, da me niko ne čuje i ne sazna, da mogu pričati, a neću, jer znam,da bi tako zaboravio odakle sam došao.-


Oni mogu telepatski komunicirati?

Indigo i kristalne generacije su neki novi naraštaji dece,nisu to samo autistic, tu ima dece sa drugim dijagnozama i onih koji nemaju nikakvih dijagnoza. Taj fenomen možemo i moramo shvatiti kao ljudsku evoluciju. Kod dece sa kojom sam radila, primetila sam, da puno znaju o različitim stvarima. Pamtim jednu rečenicu, jedanaestogodišnjeg dečaka. U jednom trenutku,kad mu je već malo,dosta mog upornog insistiranja,na nekim naučnim postavkama,koje sam imala potrebu proveriti.rekao je «Komično,elokventno govorite, o stvarima, o kojima ništa ne znate !» , naravno, govorila sam mu o komunikaciji. Kad jednom prihvatite da ispred sebe imate takvo jedinstveno biće i utišate se i samo posmatrate, tada omogućavate istinsku komunikaciju sa njima.Događa se,da nešto pomislite i on vam klimne,potvrđujući tu misao. Kad omogućimo taj osećajni nivo,koji nije naučna fantastika, nego nešto, što je svuda oko nas, onda se čarobne stvari počnu događati. Iskustvo sa njima, pokazalo je, da oni imaju pristup univerzalnom znanju, koji je nama ograničen.

Ako imaju univerzalno znanje i mogućnost telepatske komunikacije, zašto im treba pomoć logopeda?

Ono što sam od početka rada naslućivala, kao moj najuži fokus bavljenja,bila je upravo komunikacija u najširem smislu,samo tada nisam naslućivala, dokle će me to dovesti.

Moj pristup i rad su se u proteklih godinu i po dana potpuno promenili i može se slobodno reći, da se u najvećem broju slučajeva,više ne može uporediti sa klasičnim logopedskim radom.Ušla sam u područje,koje i sama istražujem, te slobodno mogu reći da puštam njih same da me vode.

Njima treba naša pomoć, ali ono što moramo shvatiti je, da je naš i njihov odnos uzajaman - drugačije rečeno : moramo im pomoći, da oni pomognu nama.

Imate li dokaze koji potkrepljuju vaše tvrdnje?

Ne raspolažem naučnim dokazima, samo sopstvenim iskustvom u radu sa tom decom, no proširimo li sopstvenu perspektivu, lako ćemo uvideti, da je dovoljno samo malo integrisati,već postojeće naučne činjenice iz kvantne fizike, biologije, molekularne biologije, neurologije ili medicine, te se prisetiti, da nemamo problem sa prihvatanjem, da se evolucija „događala". Nije nam problem, naprotiv, rado ćemo istaći, da smo napredniji, čak i u odnosu na naše bake i dedove. Imamo problem samo prihvatiti, da se evolucija događa pred našim očima, i da su sva dostignuća, dosada bila omogućena,upravo razvojem svesti. Ta promena je sada samo ubrzana i pojačana. Deca koja se rađaju sada, naprosto traže od nas,da to prihvatimo bez straha.

Bojite li se, da će vas, nakon izlaska u javnost, sa ovim novim i neuobičajenim pristupom kolege, ali i poznanici ismejavati?

Ne,ne bojim se,zato što smatram, da imam potpuni kredibilitet da govorim,ovo što govorim. Pre ovih iskustava, ja sam došla do pred sam kraj doktorskih studija « Jezična komunikacija i kognitivna neurologija», te specijalističkog studija Rane intervencije, koji nisam sigurna, da ću ikada dovršiti, ukoliko ne budem imala mogućnost, istraživati upravo ovaj fenomen, ako ga uopšte mogu tako nazvati. Sve ostalo bi bilo puko gubljenje vremena. Upravo zato, nemam problem svo to znanje objaviti i nemam nikakav problem priznati, da su predamnom izuzetna deca.

dubrovniknet team/K.F.
Izvornik :http://www.dubrovniknet.hr/novost.php?id=7994

Нема коментара:

Постави коментар